Aanpak Ouderenmishandeling


Uitgelicht

             
Lokale allianties                                                         Kennisbank
Overzicht van de Lokale allianties                                   Onderzoek, beleidsplannen, wetgeving, etc.
Veilig Financieel Ouder Worden

Dossiers

             
Ontspoorde mantelzorg                                            Financieel misbruik
Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de                      Financieel misbruik is een veelzijdig
mantelzorger de grens van goede zorg.                          probleem. Een oplossing vraagt maatwerk
                                                                                  en samenwerking

Nieuws

             
Maasprijs voor signaleringsinstrument                     Leiden begin met aanpak
ouderenmishandeling                                                ouderenmishandeling
09-03-2023 - 15:51                                                      03-11-2022 - 10:27

ERASE is een instrument waarmee zorgverleners             In Leiden is een Lokale Alliantie Financieel
ouderenmishandeling kunnen signaleren.                        Veilig Ouder Worden opgericht.> meer nieuws