Aanpak Ouderenmishandeling

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch worden er naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiƫle uitbuiting.

Thuis en in zorginstellingen

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in zorginstellingen. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliƫnten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Lastig onderwerp

Oudermishandeling is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens we juist zijn. En hoe ze die met de oudere kunnen bespreken.

Taboe doorbreken

De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken, waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over ouderenmishandeling. Deze website wil daar een bijdrage aan leveren.