STAPPENPLAN VOOR BELEIDSMAKERS

Acties verbonden aan meten en verbeteren

Met alle gegevens over outcome uit rapportages en evaluaties wordt de verbetercyclus afgesloten. Daarna stelt de gemeente een actieplan voor kwaliteitsverbetering op. De verbeterpunten en -acties worden gebruikt voor een herbezinning op de visie en ambitie. Hierbij betrekt de gemeente de uitvoerende partijen.

Actieplan voor kwaliteitsverbetering

Het actieplan voor kwaliteitsverbetering benoemt:

  • welke taken worden voortgezet;
  • hoe de uitvoering daarvan te verbeteren en te intensiveren is.

Dit vervolgplan wordt gekoppeld aan de vernieuwde Regiovisie of aan het Beleidsplan geweld in huiselijke kring.