Financieel misbruik

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.

Dit maakt ouderen afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. De pleger kan een (klein)kind van de oudere zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener.

Financieel misbruik onopgemerkt

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

Signalen

Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op financieel misbruik:

  • Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank
  • Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis
  • Een onverklaarbaar tekort aan geld
  • Het ontstaan van schulden
  • Huurachterstand
  • Grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere
  • Het weigeren van informatie over de financiële situatie

Financieel misbruik ouderen bespreekbaar maken

Financieel misbruik van ouderen tegengaan, begint met er open over te praten. Bespreek de situatie met elkaar. Zorg dat het geen taboe is.

Video campagne Tegengaan financieel misbruik ouderenMeer weten?

Lokale allianties: een onderzoek naar financieel veilig ouder worden

30-01-2018 - Lokale allianties zijn lokale netwerken waarin kennis over financieel misbruik van ouderen wordt gedeeld en gebundeld. Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot de opzet van een dergelijke alliantie. In dit onderzoek is de stand van zaken rondom de lokale allianties in kaart gebracht.

Toolkit voor lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden

30-01-2018 - Voor nieuwe (en bestaande) lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden is een toolkit ontwikkeld met daarin informatie over het starten en het onderhouden van alliantie. Hiervoor is gebruikgemaakt van materialen die op lokaal niveau zijn ontwikkeld.

Publiekscampagne financiële uitbuiting

15-12-2016 - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een publiekscampagne laten ontwikkelen over de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen.

Herken financiële uitbuiting van ouderen

29-04-2016 - Deze brochure helpt bij het herkennen van financiële uitbuiting van ouderen. Het beschrijft onder ander de kenmerken, risico's en de signalen van financiële uitbuiting.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Startdocument Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´

15-06-2015 - Het initiatief tot de Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´ is genomen door VWS in het kader van de voortzetting van het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De Brede Alliantie bouwt voort op de resultaten van de pilots ´Voorkomen van financiële uitbuiting´ die in zeven gemeenten werden gehouden.