Financieel misbruik

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.

Dit maakt ouderen afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. De pleger kan een (klein)kind van de oudere zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener.

Financieel misbruik onopgemerkt

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

Signalen

Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op financieel misbruik:

  • Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank
  • Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis
  • Een onverklaarbaar tekort aan geld
  • Het ontstaan van schulden
  • Huurachterstand
  • Grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere
  • Het weigeren van informatie over de financiële situatie

Financieel misbruik ouderen bespreekbaar maken

Financieel misbruik van ouderen tegengaan, begint met er open over te praten. Bespreek de situatie met elkaar. Zorg dat het geen taboe is.

Video campagne Tegengaan financieel misbruik ouderen



Meer weten?

Toolkit Voorkom financiële uitbuiting

25-09-2019 - Deze toolkit van WijZ is gericht op professionals, ouderen en informele zorgers in de Regio IJsselland. Het bevat onder andere gespreks- en signalenkaarten en een checklist voor ouderen om na te gaan hoe het ervoor staat met de organisatie van eigen administratie en financiën.

Lokale allianties, groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik

17-07-2019 - Een Lokale Alliantie is een netwerk ter preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-(semi-)private samenwerking. Dit rapport beschrijft vier actielijnen van de allianties: ondersteuning, aanjaging, wisselwerking landelijk/lokaal en kennisuitwisseling.

Lokale allianties financieel veilig ouder worden: de kernfuncties

16-07-2019 - Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in dit onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

Film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’

20-06-2018 - In de film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’ vertelt een ervaringsdeskundige hoe haar moeder slachtoffer werd van financieel misbruik. Diverse ambassadeurs uit de regio spreken zich uit over het belang van meer bewustwording en samenwerking tussen de diverse sectoren.

Lokale allianties: een onderzoek naar financieel veilig ouder worden

30-01-2018 - Lokale allianties zijn lokale netwerken waarin kennis over financieel misbruik van ouderen wordt gedeeld en gebundeld. Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot de opzet van een dergelijke alliantie. In dit onderzoek is de stand van zaken rondom de lokale allianties in kaart gebracht.

Toolkit voor lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden

30-01-2018 - Voor nieuwe (en bestaande) lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden is een toolkit ontwikkeld met daarin informatie over het starten en het onderhouden van alliantie. Hiervoor is gebruikgemaakt van materialen die op lokaal niveau zijn ontwikkeld.