Publicaties

Toolkit financieel misbruik ouderen

30-05-2022 - Deze toolkit over financieel misbruik van ouderen, is ontwikkeld door de lokale alliantie Ede. De toolkit is gericht op het signaleren én voorkomen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

Toolkit veilig ouder worden

21-05-2021 - Deze toolkit over veilig ouder worden, is ontwikkeld door de Lokale Alliantie Arnhem. De toolkit is gericht op het voorkomen van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg

Puzzelboekje 'Financiën in eigen hand'

09-02-2021 - Dit puzzelboekje is ontwikkeld door Veilig Thuis Amsterdam­-Amstelland. Het boekje geeft de lezers, naast diverse puzzels, informatie en tips over hoe ze hun financiële zaken goed kunnen regelen.

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’

20-06-2018 - In de film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’ vertelt een ervaringsdeskundige hoe haar moeder slachtoffer werd van financieel misbruik. Diverse ambassadeurs uit de regio spreken zich uit over het belang van meer bewustwording en samenwerking tussen de diverse sectoren.

Wegwijzer Veilig financieel ouder worden

25-09-2017 - In deze Wegwijzer van de GGD Gelderland-Zuid worden (vrijwel) alle professionals beschreven die een rol kunnen vervullen bij de preventie en aanpak van financieel misbruik van ouderen. Zowel uit de zorg- en welzijnssector als uit de financiële en justitiële sector. Welke rol en taken hebben zij wel en niet in de meldcode en waar zijn grenzen aan hun (wettelijke) mogelijkheden?

Publiekscampagne financiële uitbuiting

15-12-2016 - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een publiekscampagne laten ontwikkelen over de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen.

Herken financiële uitbuiting van ouderen

29-04-2016 - Deze brochure helpt bij het herkennen van financiële uitbuiting van ouderen. Het beschrijft onder ander de kenmerken, risico's en de signalen van financiële uitbuiting.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Pilots voorkomen financiële uitbuiting

27-05-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. Dit omdat de aanpak van ouderenmishandeling vooral op lokaal/regionaal niveau vorm moet krijgen. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. In ‘Pilots voorkomen financiële uitbuiting’ beschrijven B&A en Moetd wat de pilots hebben opgeleverd. Deze beschrijving gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Haarlem

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Haarlem gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Groningen

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Groningen gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Gouda

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Gouda gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Ede

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Ede gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Den Bosch

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Den Bosch gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Almere

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de pilot in Almere gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Pilot voorkomen financiële uitbuiting Rotterdam

27-01-2015 - In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. Deze beschrijving van de Rotterdamse pilot gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Handboek Goed Geregeld

31-12-2014 - De beste remedie tegen financieel misbruik is preventie. Om ouderen voor te lichten over de manieren die er zijn om de financiën goed te regelen, is Stichting Humanitas – in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond – met de pilot 'Goed Geregeld' gestart. Goed Geregeld is een project waarbij Humanitas vrijwilligers inzet. Alle vrijwilligers volgen een training voor zij starten met het ondersteunen van een cliënt. Dit handboek dient als leidraad en naslagwerk voor de vrijwilligers.

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

22-12-2014 - Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Deze brief behandelt onder andere de Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014.

Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject Bewustwording ouderen

30-11-2014 - Deze rapportage betreft een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting. De rapportage geeft de gemeente Rotterdam inzicht in de manier waarop de doelgroep te benaderen en te bereiken is.