Publicaties

Ouderenmishandeling in de acute zorg

15-02-2021 - Ouderenmishandeling is actueler dan ooit. Betere herkenning en aanpak daarvan is het doel van deze gids. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

02-09-2019 - Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit deze landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

Leidraad 'Veilige zorgrelatie'

24-07-2019 - De Leidraad 'Veilige zorgrelatie' is een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. Zij kunnen de Leidraad gebruiken voor het maken of aanscherpen van beleid en afspraken binnen hun organisatie.

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

20-02-2019 - Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Met zorg ouder worden: zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

12-09-2013 - Ouderen volgen verschillende trajecten in het ontvangen van ondersteuning en zorg. Deze studie geeft een beeld van welke zorg en ondersteuning 65-plussers feitelijk ontvangen en welke patronen en profielen daarin te onderscheiden zijn.

Ouderenmishandeling in het verpleeghuis

15-02-2007 - Deze scriptie bestaat uit een literatuuronderzoek naar ouderenmishandeling in de thuissituatie en het verpleeghuis, en een inventariserende enquĂȘte onder Nederlandse verpleeghuisartsen over hun ervaringen met ouderenmishandeling.