Bouwstenen Ketenzorg Mantelzorg Flevoland

13-04-2012

Bouwstenen Ketenzorg Mantelzorg Flevoland is een format om overbelasting van mantelzorgers terug te dringen. De vraag hiernaar ontstond vanuit het thema ontspoorde mantelzorg. De zorgvrager en de mantelzorger zijn sterk met elkaar verweven. De ontwikkelingslijn in de fasen van het zorgproces van de cliënt/zorgvrager en de mantelzorger loopt meestal synchroon. Als het niet goed gaat met de zorgvrager gaat het niet goed met de mantelzorger en omgekeerd.

Beschrijving

Er wordt meer en meer een beroep op de mantelzorger gedaan waardoor deze een steeds grotere druk ervaart. Deze overbelasting kan leiden tot ontspoorde mantelzorg, in feite mishandeling uit onmacht. Overbelasting van mantelzorgers heeft grote gevolgen voor de cliënt/zorgvrager. Deze publicatie wil een antwoord bieden op de vraag hoe overbelasting van mantelzorgers terug te dringen is.

Flevoland ontwierp de Bouwstenen Mantelzorg, in co-creatie met zorg- en welzijnsorganisaties, met formele en informele zorg. Deze bouwstenen vormen een format dat toepasbaar is in alle ketenzorgen, verloop van trajecten rond ziektes etc. De Bouwstenen kunnen ook als fundament van mantelzorgbeleid dienen.

Auteur

Greet Kamminga

Organisatie

CMO Flevoland

Downloads