Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016

Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Beschrijving

Het gaat bij de vragen niet om inzicht in inkomsten en uitgaven of bezittingen en schulden, maar juist om de wijze waarop de financiën zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld: wie doet wat? En: zijn er bepaalde afspraken gemaakt? Door deze checklist worden dat soort zaken duidelijk.

De antwoorden op de vragen laten op een overzichtelijke manier zien welke zaken geregeld zijn en welke zaken om aandacht vragen. Op basis daarvan kan, al dan niet in overleg met naasten, of de bank of een notaris, besloten worden of verdere zaken moeten worden vastgelegd om het risico op financieel misbruik te verkleinen.

Organisatie

Deze uitgave is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’.

Downloads