Convenant ketenzorg ouderenmishandeling Hoeksche Waard

20-03-2017

In de Hoeksche Waard hebben 24 organisaties, waaronder de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard, een convenant ondertekend. Alle betrokken partijen werken hierin samen aan het voorkomen en stoppen van ouderenmishandeling.

Beschrijving

Het convenant ouderenmishandeling is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van veilige zorg voor ouderen in de Hoeksche Waard. Het grote aantal betrokken partners geeft aan dat het onderwerp de aandacht heeft binnen de gemeenten en organisaties.

Het convenant is getekend door zorginstellingen, gehandicaptenzorg, woningbouwvereniging, politie, Veilig Thuis, welzijnswerk, cliƫntenadviesraden en de gemeenten. Met het convenant committeren de organisaties zich aan een veilige woonomgeving voor ouderen. Dit doen zij onder de naam Veilig Oud Hoeksche Waard. Aanleiding voor de samenwerking was een concreet geval van ouderenmishandeling, waarbij duidelijk werd dat verschillende organisaties zorgen hadden, maar dit niet van elkaar wisten.

Het hoofddoel is de realisatie van een integrale samenwerking tussen de ketenpartners in de Hoeksche Waard. Onder deze hoofddoelstelling zijn vier subdoelstellingen gedefinieerd:

  • Het voorkomen en terugdringen van ouderenmishandeling (preventie)
  • Het vroeg signaleren (melden en registreren)
  • Het bieden van adequate hulpverlening en zorg
  • Het inbedden van het strafrechtelijk traject

Resultaten

Hoeksche Waard heeft het onderwerp ouderenmishandeling inmiddels hoog op de agenda staan. Er is een communicatieplan opgesteld en er zijn middelen ontwikkeld om burgers te informeren en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Zo is er is een huis-aan-huiskaart ontwikkeld en verspreid om mensen op een laagdrempelige manier te informeren over het onderwerp en de signalen onder de aandacht te brengen. Verder is de expertise van professionals vergroot door scholing, workshops en andere bijeenkomsten.

Downloads