Digitale signalenkaart Huiselijk Geweld / Ontspoorde Zorg

12-12-2019

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Deze kaart vestigt de aandacht op de problematiek en wijst op mogelijke signalen. Per leeftijdsgroep wordt een overzicht gegeven van signalen bij slachtoffers én plegers die kúnnen wijzen op huiselijk geweld. Ook ontspoorde zorg wordt op die wijze belicht.

Beschrijving

Daarnaast worden de risicofactoren op het gebied van: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding beschreven.

Deze signalenkaart is in 2010 ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Zwolle en Kampen. In 2011 is de kaart geactualiseerd en gedigitaliseerd in opdracht van de gemeente Zwolle. De kaart is alleen digitaal, er is geen papieren versie. Het instrument bevat een button waarmee de kaart eenvoudig op andere websites kan worden ingesloten.

Organisatie

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening
Kadera, Steunpunt Huiselijk Geweld
Dimence, afdeling Preventie

Links