Factsheet Ontspoorde zorg, risico op ouderenmishandeling bij mantelzorg

12-11-2010

450.000 mantelzorgers zijn zwaar belast of overbelast. De zorg voor hun naaste is zo zwaar, dat ze daaraan lichamelijk of geestelijk onderdoor dreigen te gaan. Deze factsheet bevat informatie over het verschijnsel ontspoorde zorg bij mantelzorgers als vorm van ouderenmishandeling.

Beschrijving

De volgende thema’s komen in de factsheet aan de orde:

  • Kenmerken van ontspoorde zorg: nalatig of overspannig? (vormen van ontspoorde zorg)
  • Omvang
  • Landelijke ontwikkelingen
  • De gemeente en de Wmo
  • Wie zijn overbelaste mantelzorgers en welke risico’s zijn er voor mishandeling? (risicofactoren)
  • Beiden slachtoffer
  • Grenzeloos of gewoon teveel
  • Onkunde en onmacht
  • Hulp bieden en nondersteunen

Auteurs

Theo Royers, Vilans

Organisatie

Deze factsheet is een uitgave van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), MOVISIE en Vilans.

Downloads