Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie

Dit boek voorziet professionals, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken rondom ouderenmishandeling.

Beschrijving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is een na te streven doel. Dit bevordert de vrijheid, zelfstandigheid en autonomie. Maar er kunnen ook negatieve aspecten opduiken, zoals geweld, misbruik en mis(be)handeling. Ze komen vaak voor in de directe familiekring. Heel dikwijls zijn oudere vrouwen hiervan het slachtoffer.

Hulpverleners in de thuiszorg zijn vaak de enigen die toegang hebben tot deze groep. Zij moeten dan ook zowel de alertheid als de vaardigheden hebben om problematische situaties te detecteren en er adequaat mee om te gaan.

Het Europese Daphne-programma heeft als doel geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren te bestrijden. Het project Breaking the Taboo II besteedt hierbij aandacht aan geweld tegen oudere vrouwen in huiselijke kring. Dit boek voorziet professionals, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken.

Auteurs

Els Messelis

Organisatie

Garant Uitgevers

ISBN

ISBN: 789044129892

Links

Downloads