Handboek Goed Geregeld

31-12-2014

De beste remedie tegen financieel misbruik is preventie. Om ouderen voor te lichten over de manieren die er zijn om de financiën goed te regelen, is Stichting Humanitas – in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond – met de pilot 'Goed Geregeld' gestart. Goed Geregeld is een project waarbij Humanitas vrijwilligers inzet. Alle vrijwilligers volgen een training voor zij starten met het ondersteunen van een cliënt. Dit handboek dient als leidraad en naslagwerk voor de vrijwilligers.

Deze handreiking heeft als doel:

  • Bewustwording: ouderen en hun kinderen, mantelzorgers informeren over de noodzaak van het tijdig nemen van maatregelen om bij het ouder worden het financieel beheer in al z’n aspecten in goede banen te leiden en te houden.
  • Een instrumentarium bieden aan ouders en hun kinderen, mantelzorgers om de aanpak van financieel beheer goed te organiseren. Preventie is de belangrijkste insteek. Door voorlichting en ondersteuning willen we bereiken dat ouderen bewuste keuzes maken. Wie kan mij binnen mijn eigen netwerk ondersteunen in mijn financiën. Wat mag diegene doen? Hoe zit het met mijn eigen regie?

Organisatie

Stichting Humanitas / GGD Rotterdam Rijnmond.

Downloads