Krachtwerk

30-06-2014

Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Het gaat uit van de visie dat geweld in een afhankelijkheidsrelatie altijd in de context van die relatie bekeken moet worden. Dat betekent dat er systemisch gewerkt wordt en dat er – vanuit een niet veroordelende houding – gekeken wordt naar het aandeel van alle relevante leden van het systeem, ook bij ouderenmishandeling.

Beschrijving

Krachtwerk is geënt op het Strengths model dat in de Verenigde staten is ontwikkeld. Het doel is herstel in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving meedoen en erbij horen. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid.

Het krachtgerichte begeleidingstraject bestaat uit drie samenhangende delen: focusbepaling, uitvoering en evaluatie. De zeven basistaken van het krachtgerichte begeleidingstraject zijn: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, inschatten van zelfregulering, doelen stellen en een actieplan maken, ondersteunen van herstel, evalueren en afronden. Na de evaluatie kan worden besloten tot een vervolgtraject dat wederom bestaat uit focusbepaling, uitvoering en evaluatie. Het methodisch werken met cliënten heeft een cyclisch karakter.

Links