Lokale allianties: een onderzoek naar financieel veilig ouder worden

30-01-2018

Lokale allianties zijn lokale netwerken waarin kennis over financieel misbruik van ouderen wordt gedeeld en gebundeld. Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot de opzet van een dergelijke alliantie. In dit onderzoek is de stand van zaken rondom de lokale allianties in kaart gebracht.

Deelnemers zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten en (thuis-)zorginstellingen.

Beschrijving

In dit onderzoek naar lokale allianties is in kaart gebracht:

  • wat partijen op lokaal niveau nodig hebben om financieel misbruik van ouderen goed aan te kunnen pakken;
  • wat partijen nodig hebben om een lokale alliantie op te richten;
  • wat partijen nodig hebben om lokale allianties op een goede manier in een regio of gemeente te borgen.

De onderzoekers haalden deze informatie op d.m.v. interviews met betrokkenen bij lokale allianties en met partners van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden.

Dit rapport geeft de bevindingen weer. De auteurs geven advies en concrete handvatten voor vervolgacties. Materiaal ter ondersteuning van de opzet van een lokale alliantie is te vinden in toolboxen op www.financieelveiligouderworden.com.

Downloads