Ouderen Veilig Thuis

28-02-2015

Ouderen Veilig Thuis is een beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling. De publicatie is in Utrecht ontstaan vanuit de behoefte aan een instrument dat mishandeling van ouderen signaleert. Het instrument moest tevens handvatten bieden om te handelen.

Beschrijving

Ouderen Veilig Thuis beschrijft de werkwijze die de afgelopen jaren is ontwikkeld om geweld tegen ouderen in de thuissituatie bespreekbaar te maken en aan te pakken. Hiermee wordt professionals in de lokale gemeentelijke teams een praktisch instrument geboden. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige manier van werken, zodat het gemakkelijk te integreren is.

Ouderen veilig Thuis maakt een onderscheid tussen vier dynamieken:

  • Dynamiek van Materieel gewin;
  • Dynamiek van Ziektebeeld, verslaving of LVB;
  • Dynamiek van Belast Verleden;
  • Dynamiek van Overbelasting.

Auteurs

Marianne van der Krans-Vlug, Margot Mulders, Lucia van Waveren en Ruchamah van der Horn

Organisatie

Veilig Thuis Utrecht

Downloads