Ouderenmishandeling in de acute zorg

15-02-2021

Ouderenmishandeling is actueler dan ooit. Betere herkenning en aanpak daarvan is het doel van deze gids. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Beschrijving

Steeds meer (kwetsbare) ouderen blijven langer thuis wonen. In een acute situatie komen ze in contact met professionals die op de ambulance of op de spoedeisende hulp werken. Het blijkt voor zorgprofessionals lastig om ouderenmishandeling te herkennen.

Wat zijn de signalen van ouderenmishandeling? Hoe functioneert de meldcode en het afwegingskader? In interviews zijn aandachtsfunctionarissen en ‘voorlopers’ uit de ambulancezorg en spoedeisende hulp aan het woord. Ook een maatschappelijk werker, contactpersonen van Veilig Thuis en forensisch-, geriatrisch en juridische experts vertellen over hun ervaringen en zienswijze.

De gids is gericht op professionals, studenten en docenten in opleidingen in de gezondheidszorg en het sociale domein. Daarnaast ook voor iedere belangstellende die zich niet heeft gerealiseerd dat ouderenmishandeling ook in de acute setting voorkomt.

Auteurs

Sivera Berben, Marian Adriaansen & Lilian Vloet

Organisatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Downloads