Ouderenmishandeling in het verpleeghuis

15-02-2007

Deze scriptie bestaat uit een literatuuronderzoek naar ouderenmishandeling in de thuissituatie en het verpleeghuis, en een inventariserende enquête onder Nederlandse verpleeghuisartsen over hun ervaringen met ouderenmishandeling.

Beschrijving

De enquête werd eind mei 2005 verzonden aan alle leden van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA). In de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2005 beantwoordde 36,3 procent van de NVVA-leden de enquête.
Van de 484 respondenten was 42,8 procent in de voorgaande twee jaar in aanraking gekomen met ouderenmishandeling binnen hun instelling.

De daders waren in 62,7 procent van de meldingen het verzorgend personeel, in 30,9 procent familie/bezoek en in 19,1 procent medebewoners. Redenen voor ouderenmishandeling waren in 52,2 procent persoonlijke problematiek van de dader, in 38,4 procent overbelasting van verzorgend personeel of familie en in 31 procent onkunde/onwetendheid.

Auteur

Elis Bardelmeijer

Organisatie

Universiteit Maastricht

Downloads