Ouderenmishandeling op de kaart

24-08-2016

Gemeente zijn verantwoordelijk voor de preventie en de aanpak van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Dit artikel beschrijft hoe gemeenten komen tot passend beleid en een effectieve aanpak.

Beschrijving

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden meestal niet of te laat herkend. Ondertussen stijgt het aantal meldingen jaarlijks. Gemeente zijn verantwoordelijk voor de preventie en de aanpak. Maar hoe komt u als gemeente tot passend beleid en een effectieve aanpak? Met welke partijen kunt u samenwerken? Wat is de rol van professionals en vrijwilligers? Aan de hand van dit artikel met handvatten, kunt u direct aan de slag.

Het artikel geeft een overzicht van de:

  • Aard en omvang ouderenmishandeling
  • Tools voor gemeenten
  • Tools voor professionals
  • Tools voor vrijwilligers

Organisatie

Movisie

Links