Overbelasting en ontsporing van mantelzorg aan ouderen

30-10-2018

Deze flyer van de GGD Gelderland-Zuid wil inzicht geven in de riscofactoren die kunnen leiden tot ontsporing van mantelzorg aan ouderen. Het beschrijft de signalen die kunnen wijzen op overbelasting en ontsporing.

Beschrijving

Mantelzorg is vrijwillige zorg, meestal verleend door een naaste, vaak uit liefde en genegenheid. Met veel mantelzorgers gaat het goed. Zij helpen omdat zij het graag doen. Zij ontlenen plezier aan de hulp die ze geven. Zij hebben geen behoefte aan ondersteuning. Er zijn echter ook mantelzorgers die een hoge belasting ervaren.

Deze flyer beschrijft de:

  • Risicofactoren voor overbelasting
  • Signalen van overbelasting
  • Signalen van ontsporing

Organisatie

De handreiking is een uitgave in het kader van het project Ouderen in veilige handen (aanpak ouderenmishandeling), GGD Gelderland-Zuid/ Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Downloads