Puzzelboekje 'Financiën in eigen hand'

09-02-2021

Dit puzzelboekje is ontwikkeld door Veilig Thuis Amsterdam­-Amstelland. Het boekje geeft de lezers, naast diverse puzzels, informatie en tips over hoe ze hun financiële zaken goed kunnen regelen.

Beschrijving

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen, mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Onder ouderenmishandeling valt bij­voorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Er kan sprake zijn van moedwillige mishandeling of ontspoorde zorg.

Veilig Thuis Amsterdam­-Amstelland ontwikkelde het boekje in het kader van de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling.

Organisatie

Veilig Thuis Amsterdam-­Amstelland

Downloads