Risicoprofielen ouderenmishandeling

06-12-2019

Om ouderenmishandeling beter te kunnen herkennen, heeft het ministerie van VWS Regioplan gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers. Ieder risicoprofiel geeft een schets van typerende persoons- en achtergrondkenmerken van slachtoffers van ouderenmishandeling.

Beschrijving

Het opstellen van de risicoprofielen is een van de maatregelen in het Programma Geweld hoort nergens thuis van de ministeries VWS en JenV en de VNG, waarvan de aanpak ‘Veilig ouder worden’ onderdeel is. Op basis van data-analyse van de gezondheidsmonitor en de kennis en praktijkervaringen van diverse professionals, heeft Regioplan zes risicoprofielen voor ouderenmishandeling opgesteld. De zes risicoprofielen laten zien dat slachtoffers van ouderenmishandeling op verschillende punten van elkaar verschillen.

Organisatie

Ministeries VWS en JenV en de VNG

Downloads