Signalenkaart Ouderenmishandeling - LPBO

15-06-2011

Op deze signalenkaart van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) staan signalen van ouderenmishandeling. Daarnaast beschrijft het ook tips voor de huisarts: raadpleeg deskundigen zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld of check hoe collega-artsen deze signalen oppakken.

Beschrijving

Ouderen die mishandeld worden, komen vaak bij de huisarts of krijgen huisbezoek. Als de arts en de praktijkondersteuner de signalen van ouderenmishandeling beter gaan herkennen kan veel leed worden voorkomen. Vooruitlopend op de Meldcode huiselijk geweld staat op de signalenkaart een stappenplan dat de artsen of praktijkondersteuners kunnen volgen bij vermoedens van mishandeling.

Organisatie

Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling

Downloads