Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

12-03-2014

Dit stappenplan geeft leidinggevenden en beroepskrachten in Zorg en Welzijn houvast hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kan worden gebruikt om het stappenplan van de meldcode voor de eigen organisatie aan te vullen.

Beschrijving

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een beroepskracht bemoeilijkt dit het signaleren. Dit stappenplan is een aanvulling op het stappenplan van de meldcode voor beroepskrachten in de zorg die achter de voordeur komen. De stappen zijn gelijk. Dit stappenplan geeft verdieping op het gebied van handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg.

Auteurs

Oka Storms en Roos Scherpenzeel (Movisie), met medewerking van Annemiek Goes (Movisie)

Organisatie

Movisie

Downloads