Stappenplan Ouderenmishandeling volgens de Meldcode

31-12-2014

Dit stappenplan van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis richt zich op professionals die met ouderen werken. Het stappenplan bestaat uit een overzichtelijk schema dat de professional naar juiste actie leidt. Het document beschrijft daarnaast aanbevelingen uit de Leidraad Veilige zorgrelatie.

Beschrijving

Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Hieronder valt ook het melden van ouderenmishandeling. De meldcode geldt voor alle medewerkers in zorginstellingen, onderwijs en gemeenten.

De meldcode richt zich op relationeel en huiselijk geweld. Bijvoorbeeld geweld tussen een oudere patiënt of bewoner van een zorginstelling en zijn kind, mantelzorger, buurman of buurvrouw. Van medewerkers wordt verwacht dat ze handelen volgens richtlijnen van de meldcode. Als sprake is van professioneel geweld, dus tussen een patiënt en medewerker van een zorginstelling, geldt een meldplicht naar de leiding van de organisatie. De meldcode bevat een gerichte aanpak via een vijfstappenplan. De medewerker moet bekend zijn met deze stappen en weten hoe te handelen.

Organisatie

GGD Haaglanden en Veilig Thuis

Downloads