Toolkit Voorkom financiële uitbuiting

25-09-2019

Deze toolkit van WijZ is gericht op professionals, ouderen en informele zorgers in de Regio IJsselland. Het bevat onder andere gespreks- en signalenkaarten en een checklist voor ouderen om na te gaan hoe het ervoor staat met de organisatie van eigen administratie en financiën.

Beschrijving

De toolkit om financiële uitbuiting onder ouderen te voorkomen en aan te pakken bestaat uit:

  • Een gesprekskaart die professionals leert om risico's te herkennen en van financiën een gespreksonderwerp te maken.
  • Een signalenkaart voor professionals, met daarin de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld beschreven.
  • Een signalenkaart voor informele zorgers (mantelzorgers en vrijwilligers).
  • Een werkvorm voor het maken van een plaatselijke verwijsroute
  • Een brochure over het levenstestament.
  • Informatie van de Rabobank met praktische tips over samen én veilig bankieren.

Organisatie

WijZ

Links