Training aanpak ouderenmishandeling

31-01-2015

In deze training Ouderenmishandeling staan de volgende vragen centraal: welke signalen kunnen wijzen op ouderenmishandeling? Hoe kan ik als professional deze signalen interpreteren? Welk handelen wordt er van mijn beroepsgroep verwacht? Hoe maak ik deze specifieke vorm van huiselijk geweld bespreekbaar?

Beschrijving

De doelgroep bestaat uit professionals in het welzijnswerk, de hulpverlening, de intra- en extramurale zorg, de thuiszorg en anderen, die geconfronteerd (kunnen) worden met deze vorm van huiselijk geweld: ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

De training bestaat uit drie dagdelen. De data worden in onderling overleg bepaald.

Organisatie

Eigenreijs trainingen

Links