Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

11-12-2015

Het project ‘Ouderen in veilige handen’ in Gelderland-Zuid heeft een film ontwikkeld die vrijwilligers helpt bij het voeren van gesprekken met oudere migranten. De film, die begeleid wordt door een handleiding, is gemaakt voor ervaren trainers die migrantenvrijwilligers scholen in gespreksvaardigheden.

Beschrijving

De film bestaat uit vier casussen die ieder bestaan uit twee delen. In het eerste deel vertelt de vrijwilliger waar hij/zij zich zorgen over maakt. In het tweede deel zien we het gesprek tussen de vrijwilliger en de oudere of de mantelzorger. Het gaat om fictieve situaties die zijn gebaseerd op verhalen uit de praktijk.

Het materiaal kan breed ingezet worden, bijvoorbeeld ook in trainingen voor vrijwilligers die geen migrantenachtergrond hebben. In de bijbehorende handleiding zijn nog meer gebruiksadviezen te vinden. Film en handleiding zijn on line beschikbaar en vrij te gebruiken door professionals.

De film is gemaakt door filmmaker Riske de Vries en geproduceerd door De Media Afdeling. Bijzondere bijdrage komt van de mensen die de rollen spelen in ‘Van signaleren naar bespreken’: dit zijn zelf allemaal vrijwilligers die graag wilden meewerken.

Organisatie

Bij de ontwikkeling van de film hebben NOOM, Moviera Aanpak Huiselijk Geweld en GGD Gelderland-Zuid met elkaar samengewerkt, in het kader van het project Ouderen in veilige handen.

Links