Maatwerktraining ‘Voorlichting voor ouderen of vrijwilligers’

02-09-2014

Deze voorlichtingsbijeenkomst maakt deelnemers bewust van ouderenmishandeling. Er is een programma gericht op ouderen en een programma gericht op vrijwilligers.

Beschrijving

De voorlichting heeft als doel om deelnemers te laten beseffen dat ouderenmishandeling bestaat, wat het is, welke verschijningsvormen er zijn en wat men als oudere dan wel naaste(n) kan doen om zichzelf en of anderen te beschermen. Ook weten deelnemers na afloop waar het geweld gemeld kan worden, binnen de instelling waar ze actief zijn en/of bij het meld- en adviespunt huiselijk geweld.

De doelgroep bestaat uit ouderen en vrijwilligers die actief zijn in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld in zorginstellingen, ouderenwelzijn of de mantelzorg.  

Organisatie

Movisie

Downloads