Vragen over ouderenmishandeling in de zorg (IGZ)

31-01-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op haar website een rubriek met veelgestelde vragen over ouderenmishandeling in de zorg. De IGZ bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

Beschrijving

Deze rubriek geeft antwoord op vragen als: Ik weet niet zeker of er echt sprake is van ouderenmishandeling, moet ik dan toch een melding maken? Als ik melding maak van ouderenmishandeling kom ik dan in conflict met de betreffende zorginstelling? Hoe doet de IGZ onderzoek naar mijn melding?

De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk.

Organisatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Links