Waarschuwingregister Zorg & Welzijn

26-06-2015

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een registratiesysteem waarin strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten onder voorwaarden kunnen worden vastgelegd. Dit registratiesysteem richt zich uitsluitend op diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd door zorgmedewerkers jegens cliënten.

Beschrijving

De sector zorg en welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door medewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Als medewerkers om die reden zijn ontslagen, is het – onder andere door het ontbreken van een effectief middel – relatief makkelijk voor (ex-)medewerkers om van organisatie naar organisatie te ‘hoppen’ en opnieuw ‘de fout in te gaan’.

Met de invoering van de Wmo in 2015 zijn gemeenten medeverantwoordelijk voor de zorg aan onder meer langdurig zieken en ouderen. Gemeenteraden stellen verordeningen vast met uitvoeringsregels met daarin eisen ten aanzien van de kwaliteit van de voorzieningen, waaronder deskundigheid en kwaliteit van beroepskrachten. Met het Waarschuwingregister Zorg & Welzijn kunnen werkgevers in de langdurige zorg de integriteit van zorgmedewerkers toetsen. Zo kan worden voorkomen dat de belangen van kwetsbare cliënten geschaad worden en de integriteit van de zorg- en welzijnsorganisaties in het geding komt.

Organisatie

RegioPlus

Links

Downloads