Lokale alliantie Epe

In Epe zijn lokale ketenpartners op het gebied van ouderenzorg, bankwezen, bewindvoering en notariaat een samenwerking opgestart om financiële zorg rond ouderen veilig te kunnen organiseren: de lokale alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Binnen de alliantie wordt het initiatief genomen om bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten. Ook wordt kennis gedeeld en leert men elkaar kennen zodat men elkaar beter weet te vinden.

Alliantie

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op.

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed.

Binnen de alliantie wordt kennis gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en zijn voortrekkers die binnen hun eigen organisatie de signaleringstaken versterken. Hierdoor kan ouderenmishandeling eerder worden gesignaleerd en passend inzet worden gedaan vanuit het lokale netwerk. Dichtbij en betrokken.

Contact

Veilig Thuis NOG
Telefoon: 0800-2000
Website: www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl