Publicaties

Toolkit financieel misbruik ouderen

30-05-2022 - Deze toolkit over financieel misbruik van ouderen, is ontwikkeld door de lokale alliantie Ede. De toolkit is gericht op het signaleren én voorkomen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

Toolkit veilig ouder worden

21-05-2021 - Deze toolkit over veilig ouder worden, is ontwikkeld door de Lokale Alliantie Arnhem. De toolkit is gericht op het voorkomen van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg

Lokale allianties, groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik

17-07-2019 - Een Lokale Alliantie is een netwerk ter preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-(semi-)private samenwerking. Dit rapport beschrijft vier actielijnen van de allianties: ondersteuning, aanjaging, wisselwerking landelijk/lokaal en kennisuitwisseling.

Lokale allianties financieel veilig ouder worden: de kernfuncties

16-07-2019 - Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in dit onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

Startdocument Lokale alliantie Veilig Financieel Ouder Worden in Sliedrecht

24-06-2019 - Startdocument van de Lokale alliantie Veilig Financieel Ouder Worden in Sliedrecht. In deze alliantie werken een groot aantal organisaties samen om ouderen bewust te maken van de risico’s en om de ouderen te helpen hun zaken zó te regelen dat de kans op financieel misbruik afneemt.

Film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’

20-06-2018 - In de film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’ vertelt een ervaringsdeskundige hoe haar moeder slachtoffer werd van financieel misbruik. Diverse ambassadeurs uit de regio spreken zich uit over het belang van meer bewustwording en samenwerking tussen de diverse sectoren.

Lokale allianties: een onderzoek naar financieel veilig ouder worden

30-01-2018 - Lokale allianties zijn lokale netwerken waarin kennis over financieel misbruik van ouderen wordt gedeeld en gebundeld. Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot de opzet van een dergelijke alliantie. In dit onderzoek is de stand van zaken rondom de lokale allianties in kaart gebracht.

Toolkit voor lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden

30-01-2018 - Voor nieuwe (en bestaande) lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden is een toolkit ontwikkeld met daarin informatie over het starten en het onderhouden van alliantie. Hiervoor is gebruikgemaakt van materialen die op lokaal niveau zijn ontwikkeld.

Startdocument Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´

15-06-2015 - Het initiatief tot de Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´ is genomen door VWS in het kader van de voortzetting van het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De Brede Alliantie bouwt voort op de resultaten van de pilots ´Voorkomen van financiële uitbuiting´ die in zeven gemeenten werden gehouden.