Professionals

In dit onderdeel wordt de aanpak Ouderen Veilig Thuis (*) beschreven. Deze aanpak richt zich op buurt- en wijkteams die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met ouderenmishandeling.

Kennis en kunde

In de buurtteams werken hulpverleners met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Hoe ver de individuele hulpverlener in de aanpak kan gaan, is afhankelijk van kennis en kunde. Sommigen zullen alleen de eerste stap kunnen zetten en zullen de casus vervolgens overdragen. Anderen met meer ervaring en vaardigheden zullen een situatie van ouderenmishandeling langer kunnen begeleiden.

De leidende vraag bij een afweging is altijd of de hulpverlener in de praktijk in staat is om een passend antwoord te geven op de situatie: de geweldsspiraal doorbreken en veiligheid bewerkstelligen. Als dat niet (meer) het geval is dient hij/zij de casus over te dragen aan een collega die daar wel toe in staat is (binnen het team of aan een specialist) of een melding te doen bij Veilig Thuis zodat deze de zaak verder kan oppakken.

Doel van deze aanpak

Het doel van Ouderen Veilig Thuis is om na onderzoek van de signalen krachtgerichte hulp op gang te brengen die aansluit bij de onderliggende dynamiek.

De aanpak bestaat uit 4 stappen:

  1. Onderzoeken van signalen
  2. Vaststellen welke dynamiek(en) er spelen
  3. Actieplan opstellen
  4. Actieplan uitvoeren

Meer weten?

Toolkit veilig ouder worden

21-05-2021 - Deze toolkit over veilig ouder worden, is ontwikkeld De Lokale Alliantie Arnhem. De toolkit is gericht op het voorkomen van ouderenmishandeling, financiƫle uitbuiting en ontspoorde mantelzorg

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiƫle zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

02-09-2019 - Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit deze landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

20-02-2019 - Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Mantelzorg aan ouderen: aandacht voor een goede balans

05-02-2019 - Deze handreiking van de GGD Gelderland-Zuid wil professionals ondersteunen bij en inzicht geven in het voorkomen, signaleren en handelen bij overbelaste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. De handreiking is gericht op voor (zorg)professionals.

Als mantelzorg uit de hand loopt

08-10-2018 - Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen om ouderen langer veilig thuis laten wonen? Regioplan verkende dit in tien gemeentelijke pilots en kwam tot een basisaanpak ontspoorde mantelzorg. De uitkomsten van de pilots en de aanpak zijn verwerkt tot deze handreiking voor professionals en gemeenten.