Professionals

In dit onderdeel van de Kennisbank wordt de aanpak Ouderen Veilig Thuis (*) beschreven.
Deze aanpak richt zich op buurt- en wijkteams die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met ouderenmishandeling.

Kennis en kunde

In de buurtteams werken hulpverleners met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Hoe ver de individuele hulpverlener in de aanpak kan gaan, is afhankelijk van kennis en kunde. Sommigen zullen alleen de eerste stap kunnen zetten en zullen de casus vervolgens overdragen. Anderen met meer ervaring en vaardigheden zullen een situatie van ouderenmishandeling langer kunnen begeleiden.

De leidende vraag bij een afweging is altijd of de hulpverlener in de praktijk in staat is om een passend antwoord te geven op de situatie: de geweldsspiraal doorbreken en veiligheid bewerkstelligen. Als dat niet (meer) het geval is dient hij/zij de casus over te dragen aan een collega die daar wel toe in staat is (binnen het team of aan een specialist) of een melding te doen bij Veilig Thuis zodat deze de zaak verder kan oppakken.

Doel van deze aanpak

Het doel van Ouderen Veilig Thuis is om na onderzoek van de signalen krachtgerichte hulp op gang te brengen die aansluit bij de onderliggende dynamiek.

De aanpak bestaat uit 4 stappen:

  1. Onderzoeken van signalen
  2. Vaststellen welke dynamiek(en) er spelen
  3. Actieplan opstellen
  4. Actieplan uitvoeren

Meer weten?

Als mantelzorg uit de hand loopt

08-10-2018 - Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen om ouderen langer veilig thuis laten wonen? Regioplan verkende dit in tien gemeentelijke pilots en kwam tot een basisaanpak ontspoorde mantelzorg. De uitkomsten van de pilots en de aanpak zijn verwerkt tot deze handreiking voor professionals en gemeenten.

Film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’

20-06-2018 - In de film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’ vertelt een ervaringsdeskundige hoe haar moeder slachtoffer werd van financieel misbruik. Diverse ambassadeurs uit de regio spreken zich uit over het belang van meer bewustwording en samenwerking tussen de diverse sectoren.

Aard en omvang ouderenmishandeling

13-06-2018 - Eén op de twintig thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling en één op de vijftig ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling. Dat blijkt uit dit prevalentieonderzoek naar ouderenmishandeling, uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het WODC en op verzoek van het ministerie van VWS.

Signaalkaart Ouderenmishandeling – Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

17-03-2016 - De signaalkaart Ouderenmishandeling is ontwikkeld door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Het beschrijft de signalen die slachtoffers en plegers afgeven. Daarnaast bevat de kaart een stappenplan voor professionals die een 'niet pluisgevoel hebben'.

De WijzerGrijzer box

22-04-2015 - De gratis WijzerGrijzer box is er voor senioren en professionals die werken met ouderen. De box is in samenwerking met een groot aantal partijen samengesteld. Deze partijen hebben dit gedaan omdat zij er belang aan dachten dat ouderen zo lang mogelijk zelf kunnen blijven beslissen over hoe zij willen leven en van het leven kunnen genieten.

Ouderen Veilig Thuis

28-02-2015 - Ouderen Veilig Thuis is een beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling. De publicatie is in Utrecht ontstaan vanuit de behoefte aan een instrument dat mishandeling van ouderen signaleert. Het instrument moest tevens handvatten bieden om te handelen.