Nieuws

Expert voor ondersteuning bij tegengaan ouderenmishandeling

03-11-2022 - Het ministerie van VWS en de VNG hechten veel waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. Om die reden is in het voorjaar 2022 een Expertpool Ouderenmishandeling opgezet waar tot op heden 16 gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Aan de slag met het tegengaan van ouderenmishandeling in Leiden

03-11-2022 - Financieel misbruik is een veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling, die vaak lang onopgemerkt blijft en vraagt om maatwerk en samenwerking. Om beter samen te kunnen werken aan het voorkomen van financieel misbruik van ouderen, is in Leiden een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht. Op dinsdag 11 oktober heeft de kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie een samenwerkingsconvenant getekend.

Antwoorden op Kamervragen over toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling

05-07-2022 - Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Mantelzorger kan druk vaak niet aan'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

15 juni 2022: Dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2022 - Het is vandaag (15 juni) de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. In veel landen groeit het aantal ouderen substantieel. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe.

‘Mantelzorg ontspoort in huiselijk geweld door overbelaste mantelzorgers’

15-06-2022 - Van het verstoppen van post tot het vastbinden van een dementerende oudere: mantelzorg kan volgens belangenvereniging MantelzorgNL ontsporen in huiselijk geweld of ouderenmishandeling wanneer mantelzorgers overbelast zijn. MantelzorgNL wil dat zorgprofessionals sneller kunnen signaleren wanneer het misgaat.

Rotterdamse campagne tegen ouderenmishandeling: Verborgen Leed

30-05-2022 - Schelden, duwen, slaan, uitbuiten, vernederen en verwaarlozen. Ouderenmishandeling komt helaas ook veel in Rotterdam voor. Om hier meer aandacht voor te vragen is er een nieuwe campagne: Verborgen Leed.

De aanpak van ouderenmishandeling in Scherpenzeel

12-04-2022 - De Lokale Alliantie Veilig Ouder worden in Scherpenzeel zet zich in tegen ouderenmishandeling. Om die samenwerking vast te leggen, werd op 30 maart een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de partners een intentieverklaring 'Veilig Ouder Worden Scherpenzeel' ondertekenden.

Noordoostelijk Fryslân start samenwerkingsverband tegen financieel misbruik ouderen

08-04-2022 - Er komen steeds meer ouderen en daarmee neemt ook de (kans op) financieel misbruik van ouderen toe. Om dit misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel aan te pakken, hebben elf commerciële en niet-commerciële, private en publieke organisaties uit noordoostelijk Fryslân een samenwerkingsverband gesloten.

Elburg zet in op bestrijden van ouderenmishandeling

07-04-2022 - Ouderenmishandeling is in de gemeente Elburg volgens wethouder Willem Krooneman een 'blinde vlek' “Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen 1 op de 20 ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. In onze gemeente krijgen we over 2021 maar 1 melding binnen. Dan weet je dat dit niet klopt en daar maak ik me zorgen over."

Campagne Senioren en Veiligheid van start

01-04-2022 - Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ gaat vanaf vandaag de campagne Senioren en Veiligheid van start. De campagne duurt vier weken en is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met onder andere de politie.

Wageningen gaat samen aan de slag om ouderen veilig ouder te laten worden

30-03-2022 - In Wageningen is een Lokale Alliantie van start gegaan. Hierin gaan 13 bedrijven en organisaties samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.

Nijkerk krijgt alliantie tegen ouderenmishandeling en financiële uitbuiting

23-03-2022 - De gemeente Nijkerk lanceert woensdag 30 maart de oprichting van de Lokale Alliantie Nijkerk. "Door kennis te delen en samen te werken met publieke en private partners kunnen we financieel misbruik bij ouderen beter herkennen, signaleren en stoppen".

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

19-03-2022 - Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

De aanpak van ouderenmishandeling in de regio West-Brabant

20-12-2021 - In de regio West-Brabant krijgt het thema ouderenmishandeling extra aandacht in de aanpak van huiselijk geweld. Caroline Mobach, programmaleider Geweld hoort nergens thuis, organiseert themabijeenkomsten voor bestuurders. Ervaringsdeskundigen en professionals vertellen er hun verhaal. “Als bestuurders de praktijk niet kennen, kunnen ze die ook niet ondersteunen.”

Eindrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

17-12-2021 - De zevende (en tevens laatste) voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden begon het programma met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze laatste rapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen en dat de doelen uit het programma bijna tot ruimschoots bereikt zijn.

Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen

03-11-2021 - Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Expertpool voor lokale aanpak ouderenmishandeling

20-08-2021 - Er komt een expertpool die ondersteuning biedt bij de lokale aanpak van ouderenmishandeling - inclusief financieel misbruik. Regio’s en (centrum)gemeenten kunnen hier expertise inhuren. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan.

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start

05-07-2021 - De Rijksoverheid start vandaag een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten. De campagne is bedoeld om net dat zetje te geven dat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen.

Masterclasses aanpak van ouderenmishandeling

17-06-2021 - Movisie organiseert drie masterclasses over ouderenmishandeling om professionals te ondersteunen bij het signaleren en het aanpakken van ouderenmishandeling. De masterclasses zijn voor (sociaal)professionals, die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een wijkteam, in de ouderenzorg of maatschappelijk werk.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2021 - Het is vandaag de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veel organisaties in het land houden activiteiten om zichtbaarheid te geven aan dit verborgen probleem. Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling.

“De kracht ligt in het lokale netwerk"

14-06-2021 - Gemeenten kunnen helpen om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Zodat een sluitende keten van bewustwording, preventie, (vroeg)signalering, melden, interventie, hulpverlening en nazorg kan ontstaan. Maar hoe kunnen gemeenten dat doen? In december 2020 verscheen een handreiking vol tips, stappen, uitleg en voorbeelden. Ook Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris mantelzorg en ouderenmishandeling bij Noorderboog, werkte hieraan mee.

Signaleringsinstrument ziekenhuizen verder verbeterd

14-06-2021 - In 2017 ontwikkelden onderzoekers van de HAN een signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling voor de acute zorg. Een slimme zet, want medewerkers van de acute-zorgketen zien veel kwetsbare ouderen. Inbouw in het elektronisch patiëntendossier (EPD) bleek echter lastig. Met steun van het ministerie van VWS ontwikkelde de HAN het signaleringsinstrument verder door, mét praktische inpassing in het EPD.

“Je moet het kunnen en durven zien”

14-06-2021 - Yvon Beurskens is ambulance-forensisch verpleegkundige bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Zuid. Naast haar reguliere diensten op de ambulance is ze aandachtsfunctionaris Veilig Thuis. En daar valt ook ouderenmishandeling onder. Ambulancemedewerkers hebben een belangrijke signalerende functie, aldus Yvon. “Wij komen altijd onaangekondigd, op het moment dat ouderen de schone schijn even niet kunnen ophouden.”

Daling aantal veroordeelde daders huiselijk geweld

07-06-2021 - Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld daalde in 2017 tot het laagste aantal sinds 2008. De huiselijk-geweldsrecidive bleef in die periode ongeveer gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Expertmeetings ouderenmishandeling

29-03-2021 - Movisie verzorgt in de maand mei twee gratis expertmeetings over de aanpak van ouderenmishandeling. Er is een meeting voor ouderenadviseurs en een meeting die zich richt op Veilig Thuis-medewerkers.

Blokhuis: 'Aanpak ouderenmishandeling komt onvoldoende van de grond'

26-02-2021 - Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is ontevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat liet hij gisteren in het tv-programma Zembla weten. "We hebben dus huiswerk te doen."

Slachtofferhulp Nederland lanceert platform 'Voor de helpers'

22-02-2021 - Slachtofferhulp Nederland heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, een platform voor helpers gelanceerd. Op dit platform staan praktische tips, ondersteuning en handige checklists om slachtoffers te kunnen helpen.

Aanpak ouderenmishandeling: de stand van zaken

15-06-2020 - Wat is de huidige stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling? Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling die vandaag plaatsvindt, vroeg onderzoeksbureau Regioplan een aantal collega's naar hun visie op deze vraag.

Zes risicoprofielen van ouderenmishandeling

24-02-2020 - Regioplan heeft zes risicoprofielen van ouderenmishandeling gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.

Nieuwe handreiking voor gemeenten over aanpak ouderenmishandeling

21-12-2020 - In opdracht van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), heeft Movisie een handreiking over ouderenmishandeling ontwikkeld: Ouderenmishandeling, veilig en bescherm ouder worden. Het biedt gemeenten concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen.

GHNT Podcast Ouderenmishandeling

30-09-2020 - Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een nieuwe podcast gepubliceerd. Deze keer is het onderwerp ouderenmishandeling. Aan het woord komt Gerda Nuiten, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West-Brabant.

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

15-06-2020 - Elke Veilig Thuis-organisatie heeft specialisten in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenmishandeling. Zoals Hiske Jaspers van Veilig Thuis Gelderland Zuid. Ze is medewerker frontoffice en sinds kort voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO).

Landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd

25-04-2020 - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceren vandaag een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

Ouderenmishandeling in tijden van corona: wees alert en schakel tijdig hulp in

07-04-2020 - Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen kunnen oplopen, kan een onveilige thuissituatie voor ouderen nog onveiliger worden.

Tante Louise lanceert game tegen ouderenmishandeling

21-02-2020 - De Brabantse zorgorganisatie Tante Louise heeft gisteren een game ter preventie van ouderenmishandeling gelanceerd. De game is leerzaam voor iedereen die met ouderen te maken heeft: van bankmedewerker tot kapper.

E-learning ‘herkennen van ouderenmishandeling’ voor vrijwilligers

09-12-2019 - Vrijwilligers zien heel veel. Zeker als ze bij ouderen thuis komen. Maar weten ze ook waar ze op moeten letten? Op verzoek van het ministerie van VWS maakte Movisie een speciale e-learningmodule voor vrijwilligers. In ongeveer 20 minuten leren ze signalen van ouderenmishandeling herkennen én wat ze zelf kunnen doen.