Online bijeenkomst: Lokale aanpak van ouderenmishandeling

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG, samen met een aantal experts, de afgelopen 2 jaar gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van een lokale aanpak van ouderenmishandeling. Tijdens deze online bijeenkomst op 12 juni 2023 worden de resultaten van dit traject gepresenteerd.

Gemeenten kunnen tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over de vragen over en hun wensen voor een eigen lokale aanpak. De VNG, het ministerie van VWS en experts die onderdeel zijn of waren van de Expertpool Lokale aanpak Ouderenmishandeling (zie onder Meer informatie) sluiten aan bij het webinar.

Programma

  • Een plenair startonderdeel: presentaties van gemeenten en experts die deel hebben genomen aan het ondersteuningstraject.
  • Aparte deelsessies: gemeenten wisselen ervaringen uit en delen vragen en tips over de lokale aanpak van ouderenmishandeling.
  • Een plenair eindonderdeel: de opbrengsten van de verschillende deelsessies worden besproken en er wordt vooruitgeblikt naar wat er nog meer nodig is om in zo veel mogelijk gemeenten een lokale aanpak ouderenmishandeling (door) te ontwikkelen.

Locatie en tijd

  • Online via Teams
  • 12 juni, 14.30 - 17.00 uur ('inloop' vanaf 14.15 uur)

Doelgroep

Gemeenten die geïnteresseerd zijn om hun lokale aanpak ouderenmishandeling op te zetten of te versterken

Kosten

Geen

Aanmelden

Via expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl. In de week voor 12 juni wordt de uitnodigingslink verstuurd.

Meer informatie

De aanpak van ouderenmishandeling staat bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Om de lokale aanpakken te helpen op te zetten of te versterken, heeft Regioplan (in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG) een traject geco├Ârdineerd waarbij gemeenten aanspraak konden doen op de ondersteuning van een expert via de Expertpool Lokale aanpak Ouderenmishandeling. In totaal hebben 23 gemeenten van deze expertpool gebruik gemaakt. De meeste ondersteuningstrajecten zijn nog voor de zomer afgerond.