Aan de slag met het tegengaan van ouderenmishandeling in Leiden

03-11-2022

Financieel misbruik is een veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling, die vaak lang onopgemerkt blijft en vraagt om maatwerk en samenwerking. Om beter samen te kunnen werken aan het voorkomen van financieel misbruik van ouderen, is in Leiden een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht. Op dinsdag 11 oktober heeft de kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie een samenwerkingsconvenant getekend.

De kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie wordt gevormd door ActiVite, BewindvoeringZorg, Coƶperatie Sociale Wijkteams Leiden, Gemeente Leiden, Incluzio Leiden, KBO-PCOB Leiden, Notariskantoor Van de Oudeweetering, Rabobank Leiden-Katwijk en Vinkestijn Bewindvoering.

Breder plan van aanpak

De gemeente Leiden vindt dat iedereen op een veilige manier ouder moet kunnen worden. Daarom is er een breder plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling opgesteld. In dit plan is aandacht voor alle vormen van ouderenmishandeling. De gemeente zet hiermee in op inzicht in de aard en omvang van het probleem, bewustwording en deskundigheidsbevordering.