Noordoostelijk Fryslân start samenwerkingsverband tegen financieel misbruik ouderen

08-04-2022

Er komen steeds meer ouderen en daarmee neemt ook de (kans op) financieel misbruik van ouderen toe. Om dit misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel aan te pakken, hebben elf commerciële en niet-commerciële, private en publieke organisaties uit noordoostelijk Fryslân een samenwerkingsverband gesloten.

Kennisdeling en bewustwording

De samenwerkingsafspraken werden op donderdag 7 april 2022 ondertekend. De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn twee van de elf betrokken partijen. Zij willen samen de risico’s van financieel misbruik onder de aandacht brengen bij de (semi-) beroepskrachten die met oudere mensen werken. Door kennisdeling en bewustwording weten ze eerder aan de bel te trekken om misstanden te voorkomen, is in elk geval het streven en de verwachting.

Toenemende ‘vergrijzing’

Met de toename van het aantal ouderen in Nederland, komen er ook meer meldingen binnen van financieel misbruik. Vaak gebeuren vormen van misbruik door onwetendheid en loyaliteit. “Sommige ouders in onze gemeenschappen zijn kwetsbaar. Wij willen hen ondersteunen en samenwerken om financieel misbruik te signaleren en te voorkomen”, aldus Froukje Morsing, vertegenwoordiger van het gebiedsteam Noardeast-Fryslân.

Samenwerken maakt sterker

Deelnemers aan de lokale alliantie delen hun kennis en ervaring over het (voorkomen van) financieel misbruik van ouderen. De lokale alliantie bestaat uit de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, Rabobank Drachten Noord-Oost Friesland, Sekuer Notarissen, Notariskantoor Beks, Regiobewind, Unyk Financieel Beheer, Interzorg Groep, Kwadrantgroep, Friese Rechtshulp Advocaten en Veilig Thuis Friesland.