Maasprijs voor signaleringsinstrument ouderenmishandeling

15-11-2022

ERASE is een instrument waarmee zorgverleners ouderenmishandeling kunnen signaleren. De ontwikkelaar, verpleegkundig consulent geriatrie Marieke Verhoeven, heeft de Maas implementatieprijs ontvangen voor de implementatie van het instrument en het bijbehorende multidisciplinaire overleg.

Inspireren

Marieke is aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling in CWZ vanuit afdeling geriatrie. ‘Ik ben heel trots dat ik als verpleegkundige een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling en implementatie van de EldeR Abuse ScalE (ERASE) en het multidisciplinaire overleg ouderenmishandeling. Ik hoop hiermee andere verpleegkundigen te inspireren. Je kunt zo écht het verschil maken voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg.’ Ze draagt de prijs op aan alle collega’s van de onderzoeksgroep ERASE.

1 op de 20 ouderen is slachtoffer

Aanleiding was het ontbreken van een landelijk en internationaal valide signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling in het EPD. Marieke: ‘Terwijl 1 op de 20 ouderen slachtoffer is van ouderenmishandeling, besteedden ziekenhuizen er tot voor kort nog weinig aandacht aan. Er zijn meerdere redenen waarom er nog weinig bewustzijn is bij professionals voor dit probleem. Eén ervan is het maatschappelijke taboe dat er op rust.

Bekend is dat een spoedopname van een oudere hét moment kan zijn waarop deze verborgen problematiek zichtbaar kan worden.’ Marieke schreef destijds een brandbrief aan de toenmalige minister van VWS Hugo de Jonge. Hij zegde in zijn kamerbrief ‘Veilig ouder worden’ toe dat professionals ondersteund moeten worden in het handelen. Het ministerie nam contact op met CWZ en andere partijen om dit probleem aan te pakken en de veiligheid van ouderen te vergroten.

Let’s ERASE it

Marieke: ‘ERASE levert een belangrijke bijdrage aan structurele en systematische aandacht voor ouderenmishandeling. Als verpleegkundigen en medisch specialisten hier alert op zijn, kunnen zij tijdig potentiële misstanden signaleren. Waarna ze in overleg met de oudere maatregelen kunnen nemen om het geweld te stoppen of verdere schade te voorkomen. Maar ook een plan van aanpak mocht niet ontbreken. Dus hebben we een werkwijze ontwikkeld die bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van een multidisciplinair overleg ouderenmishandeling.'

De Maas implementatieprijs

De Maas implementatieprijs zal voortaan jaarlijks uitgereikt worden voor een verandering die door een verpleegkundige is geïnitieerd en die leidt tot een vernieuwing in de praktijk. Het moet gaan om een interprofessionele insteek en moet direct impact hebben op patiënten. Dit eerste jaar waren er 10 inzendingen.

Marieke: ‘De jury gaf aan dat mijn inzending voldeed aan de belangrijkste criteria. Als verpleegkundige was ik de initiatiefnemer en kartrekker. Ik zocht samenwerking met anderen in een interprofessioneel team en zelfs met andere ziekenhuizen. Bovendien heeft ERASE een duidelijke impact in de praktijk. Dit praktijkgerichte onderzoek laat een hele goede samenwerking zien tussen de wetenschap en de praktijk!’