Nijkerk krijgt alliantie tegen ouderenmishandeling en financiële uitbuiting

23-03-2022

De gemeente Nijkerk lanceert woensdag 30 maart de oprichting van de Lokale Alliantie Nijkerk. "Door kennis te delen en samen te werken met publieke en private partners kunnen we financieel misbruik bij ouderen beter herkennen, signaleren en stoppen".

Intentieovereenkomst

Op 30 maart ondertekenden de lokale partners samen met de gemeente de intentieovereenkomst. Wethouder Harke Dijksterhuis: "Helaas komt financieel misbruik van ouderen ook voor in de gemeente Nijkerk. Het is echt nodig om de steeds grotere groep ouderen beter voor te lichten en in bescherming te nemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. En dat doen wij vanaf vandaag door de oprichting van onze lokale alliantie in de gemeente Nijkerk. We gaan ons gezamenlijk inzetten tegen financieel misbruik en ouderenmishandeling".

Lokale alliantie

De lokale alliantie Nijkerk bestaat uit lokale zakelijke partijen, zoals het notariaat Van der Weij, de ABN AMRO Bank en Booms Bewind, gecombineerd met professionals uit het sociaal domein zoals Sigma, Icare, PCOB afdeling Nijkerk/Hoevelaken. Daarnaast zijn ook de politie en Veilig Thuis partners van de alliantie.

De partners in de alliantie kunnen met elkaar concrete situaties van ouderenmisbruik -anoniem- bespreken en leren van elkaars kennis en ervaringen. Om zo ouderen te helpen en financieel misbruik te voorkomen.

Veel financieel misbruik van ouderen

Veel ouderen zijn de dupe van financieel misbruik door een naaste. Ouderenmisbruik komt overal voor, ook bij u in de buurt. Dat kan lange tijd onopgemerkt blijven. De notaris krijgt niet meteen argwaan bij de aanpassing van het testament en de wijkverpleegkundige vraagt in de regel niet naar geldzaken. Het kan enorm helpen als beide beroepsgroepen elkaar weten te vinden bij een niet-pluisgevoel.

Ook Nijkerk heeft te maken met schrijnende zaken waarbij sprake was van financieel misbruik en ouderenmishandeling. Uit onderzoek van de laatste jaren blijkt dat maar liefst 1 op de 20 ouderen in Nederland te maken heeft met ouderenmishandeling. Daarbij gaat het in veruit de meeste gevallen om financieel misbruik. Soms gaat dit om enkele honderden euro’s en soms zelfs om tonnen.

Bewustwording

Samen met Moviera investeert de gemeente Nijkerk in het bespreken van voorkomende casuïstiek. Hierdoor worden de verschillende professionals zich bewust van financieel misbruik en ontwikkelen we met elkaar een aanpak die werkt om financieel misbruik te stoppen. In de afgelopen maanden is toegewerkt naar het opstellen van een intentieovereenkomst