Antwoorden op Kamervragen over toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling

05-07-2022

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Mantelzorger kan druk vaak niet aan'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

Belangrijke en waardevolle rol

Mantelzorgers vervullen volgens de staatssecretaris een belangrijke en waardevolle rol in onze samenleving. Ouderenmishandeling en specifiek ontspoorde mantelzorg is ernstig, zorgt voor schade in de relatie en is gevaarlijk voor het welzijn van de oudere.

Ondersteuning onmisbaar

Het is daarom belangrijk mantelzorgers die langdurig intensief zorg moeten verlenen te ondersteunen en tijd te geven om af en toe lucht te happen en zichzelf te zijn. Dit is waarom ondersteuning, respijtzorg, advies, blijk van waardering voor en aan de mantelzorger onmisbaar is.

Van Ooijen vindt het van groot belang dat ieder die zorg levert aan een naaste, weet dat en waar dit ondersteuningsaanbod beschikbaar is. Als er ook professionele zorg in of aan huis is, kan ook die professional een rol hierbij spelen.

‘Expertpool’

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak ouderenmishandeling heeft het ministerie van VWS recent een ‘expertpool’ opgericht waarbij gemeenten aan de hand van een eigen hulpvraag worden ondersteund door een expert om de lokale aanpak te laten versterken.

Ook kunnen gemeenten gebruik maken van verschillende toolkits, zoals de Basisaanpak ontspoorde mantelzorg die ontwikkeld is op basis van pilots in tien gemeenten om het beleid hier meer op in te richten en in te zetten op preventie

Downloads