Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling

05-07-2022 - Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Mantelzorger kan druk vaak niet aan'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

15 juni 2022: Dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2022 - Het is vandaag (15 juni) de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. In veel landen groeit het aantal ouderen substantieel. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe.

‘Mantelzorg ontspoort in huiselijk geweld door overbelaste mantelzorgers’

15-06-2022 - Van het verstoppen van post tot het vastbinden van een dementerende oudere: mantelzorg kan volgens belangenvereniging MantelzorgNL ontsporen in huiselijk geweld of ouderenmishandeling wanneer mantelzorgers overbelast zijn. MantelzorgNL wil dat zorgprofessionals sneller kunnen signaleren wanneer het misgaat.

Rotterdamse campagne tegen ouderenmishandeling: Verborgen Leed

30-05-2022 - Schelden, duwen, slaan, uitbuiten, vernederen en verwaarlozen. Ouderenmishandeling komt helaas ook veel in Rotterdam voor. Om hier meer aandacht voor te vragen is er een nieuwe campagne: Verborgen Leed.

Eindrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

17-12-2021 - De zevende (en tevens laatste) voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden begon het programma met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze laatste rapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen en dat de doelen uit het programma bijna tot ruimschoots bereikt zijn.

Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen

03-11-2021 - Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2021 - Het is vandaag de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veel organisaties in het land houden activiteiten om zichtbaarheid te geven aan dit verborgen probleem. Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling.

Signaleringsinstrument ziekenhuizen verder verbeterd

14-06-2021 - In 2017 ontwikkelden onderzoekers van de HAN een signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling voor de acute zorg. Een slimme zet, want medewerkers van de acute-zorgketen zien veel kwetsbare ouderen. Inbouw in het elektronisch patiëntendossier (EPD) bleek echter lastig. Met steun van het ministerie van VWS ontwikkelde de HAN het signaleringsinstrument verder door, mét praktische inpassing in het EPD.

“Je moet het kunnen en durven zien”

14-06-2021 - Yvon Beurskens is ambulance-forensisch verpleegkundige bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Zuid. Naast haar reguliere diensten op de ambulance is ze aandachtsfunctionaris Veilig Thuis. En daar valt ook ouderenmishandeling onder. Ambulancemedewerkers hebben een belangrijke signalerende functie, aldus Yvon. “Wij komen altijd onaangekondigd, op het moment dat ouderen de schone schijn even niet kunnen ophouden.”

Blokhuis: 'Aanpak ouderenmishandeling komt onvoldoende van de grond'

26-02-2021 - Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is ontevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat liet hij gisteren in het tv-programma Zembla weten. "We hebben dus huiswerk te doen." Kwetsbare ouderen worden bijvoorbeeld nog te makkelijk slachtoffer van financiële mishandeling.

Zes risicoprofielen van ouderenmishandeling

24-02-2020 - Regioplan heeft zes risicoprofielen van ouderenmishandeling gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.

Nieuwe handreiking voor gemeenten over aanpak ouderenmishandeling

21-12-2020 - In opdracht van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), heeft Movisie een handreiking over ouderenmishandeling ontwikkeld: Ouderenmishandeling, veilig en bescherm ouder worden. Het biedt gemeenten concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen.

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

15-06-2020 - Elke Veilig Thuis-organisatie heeft specialisten in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenmishandeling. Zoals Hiske Jaspers van Veilig Thuis Gelderland Zuid. Ze is medewerker frontoffice en sinds kort voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO).

Ouderenmishandeling in tijden van corona: wees alert en schakel tijdig hulp in

07-04-2020 - Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen kunnen oplopen, kan een onveilige thuissituatie voor ouderen nog onveiliger worden.

E-learning ‘herkennen van ouderenmishandeling’ voor vrijwilligers

09-12-2019 - Vrijwilligers zien heel veel. Zeker als ze bij ouderen thuis komen. Maar weten ze ook waar ze op moeten letten? Op verzoek van het ministerie van VWS maakte Movisie een speciale e-learningmodule voor vrijwilligers. In ongeveer 20 minuten leren ze signalen van ouderenmishandeling herkennen én wat ze zelf kunnen doen.