STAPPENPLAN VOOR PROFESSIONALS

Actieplan opstellen

Als duidelijk is welke (combinatie van) dynamieken een rol spelen, wordt, indien mogelijk met de oudere samen gekeken naar wat nodig is. Bij deze stap gaat het over het inventariseren van wensen en hulpbronnen, en daaraan doelen gekoppeld voor de begeleiding.

Vragen

Deze inventarisatie geeft zicht op de volgende vragen:

  • Wat is de gewenste verandering?
  • Welke persoonlijke en sociale hulpbronnen heeft de oudere op dit moment om dat doel te bereiken?
  • Welke persoonlijke en sociale hulpbronnen had de oudere in het verleden om met moeilijke situaties om te gaan?

Mogelijke hulpbronnen

  • Persoonlijke hulpbronnen: gezondheid, zelfredzaamheid, veerkracht, kwaliteiten en talenten die (kunnen) helpen om doelen te bereiken.
  • Sociale hulpbronnen: hulp die de oudere van anderen (kan) krijgen om doelen te bereiken. Die hulp komt vaak van naasten: familie en vrienden, maar kan ook komen van mensen uit het bredere netwerk van verenigingen, clubs, religieuze genootschappen, buurt- en wijkorganisaties of andere netwerken waarmee de oudere aandacht, gezelschap, emotionele steun, liefde, kennis, informatie, praktische en materiële hulp uitwisselt of uit zou kunnen wisselen.
  • Materiële hulpbronnen: inkomen, sociale zekerheid, voorzieningen.

Inhoud actieplan

Deze inventarisatie leidt tot een actieplan, dat de hulpverlener opstelt samen met de oudere of met iemand uit het netwerk die namens de oudere optreedt.

In het actieplan staat:

  • Een samenvatting van het (lange termijn) hersteldoel;
  • het hersteldoel in eigen woorden van de oudere, uitgewerkt in concrete, korte termijn doelen en acties;
  • aangegeven welke hulpbronnen uit de omgeving van de oudere en de pleger worden ingezet voor het hersteldoel;
  • aangegeven wie voor welke acties wanneer verantwoordelijk is.

Meer weten?

De meldcode bij ontspoorde mantelzorg

18-12-2020 - Dit document is een aanvulling op de meldcode. Het geeft meer kennis over ontspoorde mantelzorg. Deze kennis is nodig om de stappen van de meldcode goed te doorlopen als er sprake is van ontspoorde mantelzorg.

Mantelzorg aan ouderen: aandacht voor een goede balans

05-02-2019 - Deze handreiking van de GGD Gelderland-Zuid wil professionals ondersteunen bij en inzicht geven in het voorkomen, signaleren en handelen bij overbelaste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. De handreiking is gericht op voor (zorg)professionals.

Als mantelzorg uit de hand loopt

08-10-2018 - Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen om ouderen langer veilig thuis laten wonen? Regioplan verkende dit in tien gemeentelijke pilots en kwam tot een basisaanpak ontspoorde mantelzorg. De uitkomsten van de pilots en de aanpak zijn verwerkt tot deze handreiking voor professionals en gemeenten.

Handleiding Kansen voor Aanpak Eenzaamheid en Mishandeling kwetsbare ouderen

31-10-2014 - In deze handreiking heeft Kennis- en adviesbureau JSO zich, in samenwerking met organisaties uit het veld, verdiept in kwetsbare ouderen, eenzaamheid, sociaal isolement en ouderenmishandeling. Deze handreiking biedt de mogelijkheid om beleid en activiteiten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en ouderenmishandeling aan te pakken.

Krachtwerk

30-06-2014 - Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Het gaat uit van de visie dat geweld in een afhankelijkheidsrelatie altijd in de context van die relatie bekeken moet worden. Dat betekent dat er systemisch gewerkt wordt en dat er – vanuit een niet veroordelende houding – gekeken wordt naar het aandeel van alle relevante leden van het systeem, ook bij ouderenmishandeling.