Vrijwilligers

Het is belangrijk dat vrijwilligers die contacten hebben met ouderen alert zijn op signalen van mogelijke ouderenmishandeling. Dat helpt om de mishandeling zo vroeg mogelijk te stoppen.

Bewuste en onderbewuste mishandeling

Als vrijwilliger werkt u bijvoorbeeld bij ouderen thuis. U brengt regelmatig een bezoek, doet klusjes, of helpt bij de administratie. Misschien bent u actief in het welzijnswerk voor ouderen: dagopvang, vervoer en Tafeltje Dekje. Andere vrijwilligers helpen mee in woonzorginstellingen voor ouderen. Op al deze plaatsen kan mishandeling voorkomen: door familie, vrienden, professionals, medebewoners en vrijwilligers zelf.

Ouderenmishandeling kan bewust en onbewust plaatsvinden. Mensen kunnen ouderen moedwillig oplichten, pesten, of een klap geven. Maar sommige ouderenmishandeling gebeurt per ongeluk, zonder opzet of door overbelasting: bijvoorbeeld een oudere te hard vastpakken, iemand verwaarlozen of te veel slaapmiddelen geven.

Hulp bieden

Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij helpen. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. U bent als vrijwilliger belangrijk in de preventie van ouderenmishandeling. Om te beginnen door een vermoeden van ouderenmishandeling altijd zo snel mogelijk te delen met uw coördinator. Dit stappenplan (*) kan hierbij helpen.


Meer weten?

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

E-learning Veilig ouder worden

09-12-2019 - In de e-learning Veilig ouder worden leer je in ongeveer 20 minuten de signalen van ouderenmishandeling te herkennen en oefen je met een paar herkenbare voorbeeldsituaties. Als je weet waar je op moet letten en wat je zelf kunt doen, helpt dat om ouderenmishandeling zo vroeg mogelijk te stoppen.

Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

11-12-2015 - Het project ‘Ouderen in veilige handen’ in Gelderland-Zuid heeft een film ontwikkeld die vrijwilligers helpt bij het voeren van gesprekken met oudere migranten. De film, die begeleid wordt door een handleiding, is gemaakt voor ervaren trainers die migrantenvrijwilligers scholen in gespreksvaardigheden.

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling 2015

15-06-2015 - Deze handreiking is bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen. De handreiking is in drie verschillende pakketten verschenen: Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, en Achtergrondinformatie.

Handboek Goed Geregeld

31-12-2014 - De beste remedie tegen financieel misbruik is preventie. Om ouderen voor te lichten over de manieren die er zijn om de financiën goed te regelen, is Stichting Humanitas – in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond – met de pilot 'Goed Geregeld' gestart. Goed Geregeld is een project waarbij Humanitas vrijwilligers inzet. Alle vrijwilligers volgen een training voor zij starten met het ondersteunen van een cliënt. Dit handboek dient als leidraad en naslagwerk voor de vrijwilligers.

Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie

03-12-2012 - Dit boek voorziet professionals, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken rondom ouderenmishandeling.