STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Besluit: een gesprek met het mogelijke slachtoffer?

Besluit met coördinator, maatschappelijk werker, aandachtsfunctionaris, ouderenadviseur en (eventueel verantwoordelijke) professionals of er een gesprek moet komen met het vermoedelijke slachtoffer van ouderenmishandeling. Besluit samen wie dat gesprek zal houden. Geef de professionals die verantwoordelijk zijn voor (de behandeling van) de oudere in kwestie, een belangrijke stem in deze besluiten.

Advies nodig bij besluitvorming

Bespreek ook of de vermoedelijke pleger bij dit eerste gesprek aanwezig kan of moet zijn. Heeft u bij deze besluitvorming advies nodig van Veilig Thuis? Zoek dan contact met: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Veilig Thuis staat u graag te woord.

Zorgvuldigheidsregels

Een gesprek over ouderenmishandeling is iets dat u in de meeste gevallen het beste kunt overlaten aan de betaalde coördinator, de maatschappelijk werker of de aandachtsfunctionaris (de professionals) binnen uw organisatie. Zij zijn er immers voor geschoold. Bovendien zijn zij als beroepskrachten gebonden aan allerlei zorgvuldigheidsregels binnen de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waar ook ouderenmishandeling onder valt.

Wilt u als vrijwilliger aanwezig zijn bij het gesprek met het vermoedelijke slachtoffer (en de pleger)? Dat kan, maar overleg er goed over. Het werkt intimiderend als er te veel mensen bij een vertrouwelijk gesprek zijn. Natuurlijk hoeft u uw betrokkenheid bij de situatie niet los te laten. Spreek met elkaar af dat u als vrijwilliger op de hoogte gehouden wordt van de verdere gang van zaken.


Meer weten?

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Je ziet het pas als je het gelooft!

13-06-2013 - De trainingsvideo ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. De video is te gebruiken voor algemene voorlichting aan ouderen en vrijwilligers of voor training aan professionals.