STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Bespreek de conclusies en de mogelijke scenario's

Als u niet zelf bij het gesprek aanwezig was, brengen de professionals u na hun gesprek met het vermoedelijke slachtoffer (en de pleger) op de hoogte van de conclusies uit het gesprek. Vanwege de vertrouwelijkheid van het gesprek zullen zij u niet alle details kunnen vertellen. Wel kunnen zij u op de hoogte brengen van hun belangrijkste bevindingen.

Mogelijke scenario’s

Er zijn vier mogelijke scenario’s:

Scenario 1: Er is vastgesteld dat er geen sprake van mishandeling is.

Scenario 2: Na het gesprek met het vermoedelijke slachtoffer, blijft de twijfel bestaan.

Scenario 3: Er is sprake van mishandeling maar het slachtoffer wil geen hulp.

Scenario 4: Er is sprake van mishandeling en het slachtoffer (en de pleger) wil(len) hulp.