STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Bespreek en overleg met uw vrijwilligerscoördinator

Een stap die niet mag ontbreken is dat u uw vermoedens en signalen bespreekt met de vrijwilligerscoördinator in uw organisatie. Dat kan in ouderenbonden een ouderenadviseur zijn en in de protestantse kerk bijvoorbeeld een diaken.

Belangrijk is dat u het vermoeden van ouiderenmishandeling zo snel mogelijk deelt. Wees concreet. Vertel wat u hebt geconcludeerd.

Inschatting situatie

In overleg met de vrijwilligerscoördinator bespreekt u wat er moet gebeuren. Denkt u allebei dat er aanleiding is om het signaal en de vermoedens onder de aandacht te brengen van de aandachtsfunctionaris of maatschappelijk werker in uw organisatie? Doe dat dan.

Besluit met uw coördinator of samen met de aandachtsfunctionaris/maatschappelijk werker hoe u een nadere inschatting van de situatie gaat maken. Als u twijfels hebt, spreek deze dan uit.


Meer weten?

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

11-12-2015 - Het project ‘Ouderen in veilige handen’ in Gelderland-Zuid heeft een film ontwikkeld die vrijwilligers helpt bij het voeren van gesprekken met oudere migranten. De film, die begeleid wordt door een handleiding, is gemaakt voor ervaren trainers die migrantenvrijwilligers scholen in gespreksvaardigheden.

Je ziet het pas als je het gelooft!

13-06-2013 - De trainingsvideo ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. De video is te gebruiken voor algemene voorlichting aan ouderen en vrijwilligers of voor training aan professionals.