STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Schat samen de situatie verder in

Om samen een betere kijk op de situatie te krijgen, gaan u en de vrijwilligerscoördinator eerst observeren en luisteren. Voor zover dat mogelijk is luistert u naar het mogelijke slachtoffer en – wanneer dit kan – naar de mogelijke pleger.

Blijf gewoon in contact met de oudere in kwestie. Ga niet opeens anders doen dan normaal. Als ze er zijn, betrek de voor (de behandeling van) de oudere verantwoordelijke professionals dan ook uitdrukkelijk bij de inschatting.

Behoefte aan reflectie of aan advies

Heeft u bij de nadere inschatting van de situatie behoefte aan reflectie of aan advies? Zoek dan contact met het advies- en meldpunt Veilig Thuis: dat kan op tel. 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Men vraagt u dan eerst of u uw plaatsnaam wilt inspreken en daarna wordt u doorverbonden naar de Veilig Thuis organisatie in uw eigen regio. Bel gerust, Veilig Thuis is er ook voor advies over ouderenmishandeling.

Nadere inschatting van de situatie

Hierna overlegt u en komt u samen op grond van de indrukken tot een nadere inschatting van de situatie: heeft u nog steeds een vermoeden van ouderenmishandeling, of niet? Deelt u dat vermoeden met de observatoren? Als er een gedeeld vermoeden is van ouderenmishandeling, dan volgt een belangrijke stap: een gesprek met het vermoedelijke slachtoffer.

Als uw vermoedens niet gedeeld worden door de vrijwilligerscoördinator en/of aandachtsfunctionaris/maatschappelijk werker, maar uw eigen twijfel blijft, blijf dan alert. Als uw nietpluis gevoelens aanhouden, bel dan Veilig Thuis in uw gemeente voor advies.