STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Terugkoppeling en evaluatie

Is het stappenplan uitgevoerd? Vraag om een terugkoppeling en evaluatie van de stappen die zijn genomen. De evaluatie gebeurt samen met het team waarmee u het eerste signaal besproken hebt en met de professionals die er later bij betrokken zijn geraakt: zijn de vermoedens die u had verder onderbouwd?

Belangrijke vragen

Wat waren knelpunten in het aan de orde stellen en bespreekbaar maken van de vermoedens van mishandeling? Heeft u behoefte om er over te na te praten? Kan de organisatie van de gang van zaken leren? Ook als er een oplossing is, is het belangrijk om goed te evalueren: wat heeft die oplossing mogelijk gemaakt?