STAPPENPLAN VOOR BELEIDSMAKERS

Kwaliteit van input

De gemeente stelt vooraf kwaliteitseisen aan te contracteren partijen en monitort de gemaakte afspraken.

Voorbeeld van kwaliteitseisen

  • De meldcode is ge├»ntegreerd in de organisatie;
  • Medewerkers zijn deskundig en handelingsbekwaam en berekend op hun taak.
  • De hulpverlening is laagdrempelig en toegankelijk, ook voor migrantenouderen.

Dit betreft zowel telefonische als fysieke bereikbaarheid, en beschikbaarheid van hulpverleners/een sociaal wijkteam in de eigen wijk. Zoveel mogelijk hulp aan huis met het oog op verminderde mobiliteit en het doorbreken van isolement.

Criteria voor evaluatie

Samen met de belangrijkste partners stelt de gemeente criteria op voor evaluatie van het beleid en de uitvoering.