Nieuws

Aan de slag met het tegengaan van ouderenmishandeling in Leiden

03-11-2022 - Financieel misbruik is een veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling, die vaak lang onopgemerkt blijft en vraagt om maatwerk en samenwerking. Om beter samen te kunnen werken aan het voorkomen van financieel misbruik van ouderen, is in Leiden een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht. Op dinsdag 11 oktober heeft de kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie een samenwerkingsconvenant getekend.

15 juni 2022: Dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2022 - Het is vandaag (15 juni) de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. In veel landen groeit het aantal ouderen substantieel. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe.

Noordoostelijk Fryslân start samenwerkingsverband tegen financieel misbruik ouderen

08-04-2022 - Er komen steeds meer ouderen en daarmee neemt ook de (kans op) financieel misbruik van ouderen toe. Om dit misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel aan te pakken, hebben elf commerciële en niet-commerciële, private en publieke organisaties uit noordoostelijk Fryslân een samenwerkingsverband gesloten.

Wageningen gaat samen aan de slag om ouderen veilig ouder te laten worden

30-03-2022 - In Wageningen is een Lokale Alliantie van start gegaan. Hierin gaan 13 bedrijven en organisaties samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.

Nijkerk krijgt alliantie tegen ouderenmishandeling en financiële uitbuiting

23-03-2022 - De gemeente Nijkerk lanceert woensdag 30 maart de oprichting van de Lokale Alliantie Nijkerk. "Door kennis te delen en samen te werken met publieke en private partners kunnen we financieel misbruik bij ouderen beter herkennen, signaleren en stoppen".

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

19-03-2022 - Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

Eindrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

17-12-2021 - De zevende (en tevens laatste) voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden begon het programma met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze laatste rapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen en dat de doelen uit het programma bijna tot ruimschoots bereikt zijn.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2021 - Het is vandaag de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veel organisaties in het land houden activiteiten om zichtbaarheid te geven aan dit verborgen probleem. Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling.

Blokhuis: 'Aanpak ouderenmishandeling komt onvoldoende van de grond'

26-02-2021 - Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is ontevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat liet hij gisteren in het tv-programma Zembla weten. "We hebben dus huiswerk te doen." Kwetsbare ouderen worden bijvoorbeeld nog te makkelijk slachtoffer van financiële mishandeling.

Nieuwe handreiking voor gemeenten over aanpak ouderenmishandeling

21-12-2020 - In opdracht van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), heeft Movisie een handreiking over ouderenmishandeling ontwikkeld: Ouderenmishandeling, veilig en bescherm ouder worden. Het biedt gemeenten concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen.

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

15-06-2020 - Elke Veilig Thuis-organisatie heeft specialisten in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenmishandeling. Zoals Hiske Jaspers van Veilig Thuis Gelderland Zuid. Ze is medewerker frontoffice en sinds kort voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO).

Ouderenmishandeling in tijden van corona: wees alert en schakel tijdig hulp in

07-04-2020 - Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen kunnen oplopen, kan een onveilige thuissituatie voor ouderen nog onveiliger worden.